fbpx
 • +30 2310566767
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών

Neoi anergoiΣυνολικός Προϋπολογισμός Δράσης: 45.000.000 €

 • Για το έτος 2022: 15.000.000,00 €
 • Για το έτος 2023: 30.000.000,00 €

Έναρξη Υποβολών: 12/09/2022 ώρα 13:00
Λήξη Υποβολών: 03/10/2022 ώρα 15:00

Επιδότηση

Σκοπό της δράσης αποτελεί η προώθηση της αυτοαπασχόλησης και η ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας της χώρας μέσω της δημιουργίας 3.000 νέων και βιώσιμων επιχειρήσεων από άνεργους 18-29 ετών. Μέσω της δράσης ενισχύονται άνεργοι για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που θα υιοθετήσουν άμεσα προηγμένες ψηφιακές πρακτικές σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους.

Κάθε επενδυτικό σχέδιο ενισχύεται κατ’ αποκοπή επιχορηγούμενου ποσού ύψους 14.800 €, το οποίο καταβάλλεται σε 3 δόσεις:

 • 1η δόση ύψους 4.000 €
 • 2η δόση ύψους 5.400 €
 • 3η δόση ύψους 5.400 €

Η χρηματοδότηση των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης της δικαιούχου επιχείρησης.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας:

 • Ψηφιακή Οικονομία (60% των προσφερόμενων θέσεων). Ενδεικτικά συμπεριλαμβάνονται:
  • Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (σταθερή - κινητή - διαδικτυακή τηλεφωνία)
  • Υπηρεσίες Η/Υ
  • Λογισμικό (συμβουλευτικές υπηρεσίες για εξοπλισμό, συμβουλευτικές υπηρεσίες για λογισμικό, εργασίες σε βάση δεδομένων, συντήρηση και επιδιόρθωση Η/Υ κτλ)
  • Παροχή υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου
  • Ευρυζωνικές υπηρεσίες
  • Συστήματα αυτοματισμού γραφείου
  • Εφαρμογές τηλεματικής
  • Δορυφορικές υπηρεσίες
  • Ψηφιακή τηλεόραση,
  • Παροχή λύσεων ασφαλείας ηλεκτρονικών συστημάτων
  • Κατασκευή εξοπλισμού RFID,
  • Διαχείριση ηλεκτρονικών προμηθειών
  • Ηλεκτρονικό εμπόριο
  • Ηλεκτρονικό επιχειρείν
  • Τηλεκπαίδευση,
  • Σχεδιασμός ιστοσελίδων
  • Ψηφιακές εκτυπώσεις
  • Ψυχαγωγία με ψηφιακά μέσα
 • Αποκλειστικά σε έναν ή περισσότερους από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που αναρτήθηκαν στη ιστοσελίδα του ΔΥΠΑ, μαζί με την προκήρυξη της δράσης (40% των προσφερόμενων θέσεων).

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Υποχρεώσεις Δικαιούχων

 • Ο δικαιούχος να κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης ένταξης πράξεων στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. και την ενημέρωση των δικαιούχων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Οι εν λόγω ΚΑΔ θα πρέπει να διατηρηθούν καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση προσθήκης ΚΑΔ κατά την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, αυτοί θα πρέπει να είναι ΜΟΝΟ επιλέξιμοι.
 • Να μην απασχολείται ως μισθωτός στην ίδια ή σε άλλη επιχείρηση/εργοδότη τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής αιτήματος συμμετοχής στη δράση όσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
 • Να μην διακόψει την λειτουργία της επιχείρησής του και να λειτουργεί για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την έναρξη δραστηριότητας.
 • Να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά συστήνοντας επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις παρακάτω νομικές μορφές: ατομική, Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμός εργαζομένων στου άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε΄ του Ν. 4430/2016 (Α΄32). Οι δυνητικά δικαιούχοι των ανωτέρω αναφερόμενων νομικών προσώπων, είναι οι εταίροι - μέλη που ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων βάσει είτε του θεσμικού πλαισίου, είτε του καταστατικού, είτε της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, κατέχουν το 51% του εταιρικού μεριδίου και είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης, πλην των συνεταιρισμών που ισχύουν τα οριζόμενα στον ν.4430/2016 (Α΄205).
 • Να μην αιτηθεί άλλη επιδότηση για τις δαπάνες που προβλέπει η Δράση αυτή. Ιδίως για τη δημιουργία της πρώτης θέσης εργασίας στην επιχείρηση ο δικαιούχος δεν δύναται να ενισχυθεί από άλλα Εθνικά ή Κοινοτικά Προγράμματα.
 • Να δεσμευτεί πως μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες, τόσο τις κτιριακές όσο και τις ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.), με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, ατόμων με αναπηρία.
 • Να μην μεταβάλει ουσιαστικά την ενισχυθείσα επένδυση και κατά τρόπο που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή τους όρους υλοποίησης ή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπονόμευση των αρχικών στόχων της.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (καθεστώς De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν ο δικαιούχος, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 € (ή 100.000 € για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων).

Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα:

 • Επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές).
 • Επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικές με την εκμετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δημόσιας χρήσης.
 • Εποχικές ως προς τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεις, κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις, τυχερά ή ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια.
 • Επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης) και οι οποίες εκμεταλλεύονται, σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων, άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και την διανομή αγαθών ή υπηρεσιών.
 • Επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η μετά μεσημβρίας έως την 6η πρωινή.
 • Επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην επίσημη προκήρυξη.
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της επίσημης προκήρυξης.
 • Επιχειρήσεις που έχουν το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔΟΥ.
 • Οι επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας.
 • Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό, χώρο με άλλη επιχείρηση. Δεν αποτελεί κριτήριο χαρακτηρισμού μιας επιχείρησης ως συστεγαζόμενης, αν αυτή εξυπηρετείται (βάσει ισχύουσας συμβάσεως για την εγκατάσταση της σε δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας όπως είναι οι θερμοκοιτίδες, τα τεχνολογικά πάρκα, οι χώροι συνεργασίας/co-working spaces), από κοινή παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και καταβάλει τις δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας μαζί με τις λοιπές δαπάνες απευθείας στον ιδιοκτήτη - διαχειριστή του χώρου γραφείων ή καταστημάτων. Σε αυτή την περίπτωση για την απόδειξη της αυτοτελούς επαγγελματικής έδρας αρκεί στη νόμιμη σύμβαση που έχει συνάψει για την εγκατάστασή της, να οριοθετείται με σαφήνεια ο χώρος της επαγγελματικής έδρας και η προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης κατά την υποβολή της αίτησης. Εάν διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, ο δικαιούχος απεντάσσεται από τη δράση.

Δικαιούχοι

 • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας της ΔΥΠΑ, που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης.
 • Ηλικίας 18 έως 29 ετών.
 • Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.
 • Να μην έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στη παρούσα δράση.
 • Να έχουν εκπληρωθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (άνδρες υποψήφιοι).

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

 1. Υπεύθυνη δήλωση Ακρίβειας Στοιχείων Επιχείρησης (θα σας αποσταλεί σχετικό υπόδειγμα)
 2. Υπεύθυνη δήλωση Τήρησης Προϋποθέσεων Συμμετοχής (θα σας αποσταλεί σχετικό υπόδειγμα)
 3. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (αφορά μόνο άνδρες υποψήφιους)

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις υποβάλλονται βεβαιωμένες για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή μέσω της διαδικτυακής πύλης:
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses