fbpx
 • +30 2310566767
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 30 έως 45 ετών

oaed 30-45Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης: 47.656.000 €
(44.400.000 € για τις ΛΑΠ και 3.256.000 € για τη Δυτική Μακεδονία)

 • Για το έτος 2022: 4.765.600 €
 • Για το έτος 2023: 42.890.400 €

Έναρξη Υποβολών: 31/10/2022 ώρα 13:00
Λήξη Υποβολών: 2/12/2022 ώρα 15:00

Σκοπό της δράσης αποτελεί η προώθηση στην απασχόληση ανέργων μέσω της ενίσχυσης τους. Ειδικότερα:

 1. σε 3.000 νέες επιχειρήσεις που έχουν δημιουργήσει πρώην άνεργοι ηλικίας 30-45 ετών από 1/1/2022 στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας (Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας).
 2. σε 220 νέες επιχειρήσεις αντίστοιχα που έχουν δημιουργήσει πρώην άνεργοι ηλικίας 30-45 ετών από 1/1/2022 στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.

Έμφαση θα δοθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία.

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες/ επιχειρηματίες (άνεργοι πριν την ίδρυση της νέας επιχείρησης), ηλικίας 30 έως 45 ετών, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται η πρόταση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

Ειδικότερα, ως προϋποθέσεις συμμετοχής ορίζονται τα κάτωθι:

 • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 30 έως 45 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 45ο έτος ηλικίας και να διανύουν το 46ο) έως την ημερομηνία έναρξής τους στη Δ.Ο.Υ. .
 • Να έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. (μετά την 01/01/2022 και υποχρεωτικά πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης).
 • Να λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας και συγκεκριμένα εντός των επιλέξιμων Περιφερειών της παρούσας.
 • Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.
 • Να έχουν εκπληρωθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (άνδρες υποψήφιοι).
 • Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Κάθε επενδυτικό σχέδιο ενισχύεται κατ’ αποκοπή επιχορηγούμενου ποσού ύψους 14.800 €, το οποίο καταβάλλεται σε 3 δόσεις:

 • 1η δόση ύψους 4.000 € (μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Χρηματοδότησης της πρότασης)
 • 2η δόση ύψους 5.400 € (μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών)
 • 3η δόση ύψους 5.400 € (μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών)

Η χρηματοδότηση των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη Δ.Ο.Υ. .

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας:
Αποκλειστικά σε έναν ή περισσότερους από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που αναρτήθηκαν στη ιστοσελίδα του ΔΥΠΑ, μαζί με την προκήρυξη της δράσης.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Υποχρεώσεις Δικαιούχων

 • Ο δικαιούχος οφείλει να διατηρήσει το αρχικό αντικείμενο δραστηριότητας, όπως περιγράφεται από τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), το οποίο ήταν επιλέξιμο για την έγκριση χρηματοδότησής του, καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Σε περίπτωση προσθήκης Κ.Α.Δ. κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, αυτοί θα πρέπει να µην εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρούσας. Σε περίπτωση προσθήκης ΚΑΔ κατά την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, αυτοί θα πρέπει να είναι ΜΟΝΟ επιλέξιμοι, σύμφωνα με την επίσημη προκήρυξη της δράσης.
 • Να μην απασχολείται ως μισθωτός στην ίδια ή σε άλλη επιχείρηση/εργοδότη τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής αιτήματος συμμετοχής στη δράση όσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
 • Η επιχειρηματική δραστηριότητα των ωφελούμενων πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα). Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο (κατάλληλα διαμορφωμένο) εντός της οικίας στις περιπτώσεις που ο επαγγελματίας – πρώην άνεργος είναι:
  1. γονέας παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών
  2. φροντιστής συζύγου ή συγγενή α΄ βαθμού με αναπηρία 80% και άνω
 • Να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά συστήνοντας επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις παρακάτω νομικές μορφές: ατομική, Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμός εργαζομένων στου άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε΄ του Ν. 4430/2016 (Α΄32). Οι δυνητικά δικαιούχοι των ανωτέρω αναφερόμενων νομικών προσώπων, είναι οι εταίροι – μέλη πρώην άνεργοι που ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων βάσει είτε του θεσμικού πλαισίου, είτε του καταστατικού, είτε της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, κατέχουν το 51% του εταιρικού μεριδίου και είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης, πλην των συνεταιρισμών που ισχύουν τα οριζόμενα στον ν.4430/2016 (Α΄205) και πληρούν τις προϋποθέσεις των δικαιούχων της δράσης.
 • Να μην αιτηθεί άλλη επιδότηση για τις δαπάνες που προβλέπει η Δράση αυτή.
 • Να δεσμευτεί πως μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες, τόσο τις κτιριακές όσο και τις ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό
  (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.), με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, ατόμων με αναπηρία.
 • Να μην μεταβάλει ουσιαστικά την ενισχυθείσα επένδυση και κατά τρόπο που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή τους όρους υλοποίησης ή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπονόμευση των αρχικών στόχων της.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (καθεστώς De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν ο δικαιούχος, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 € (ή 100.000 € για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων).