fbpx
 • +30 2310566767
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αφορά Υφιστάμενες Επιχειρήσεις στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: «Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3δ

anavathmisiΑνακοινώθηκε από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης νέο Πρόγραμμα Επιδότησης συνολικού προϋπολογισμού 10.000.000€, με ποσοστό ενίσχυσης από 45% έως 55% για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 60.000€ έως 800.000€, το οποίο αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης χρηματοδοτείται αποκλειστικά η αρχική επένδυση υφιστάμενης επιχείρησης. Ειδικότερα, το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά την επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με:

 • τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης ή
 • την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης
 • ή τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή
 • ή τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:

 • Αγροδιατροφικός Τομέας
 • Τομέας Τουρισμού – Πολιτισμού
 • Τομέας Υλικών (πλαστικά- ελαστικά, μη μεταλλικά ορυκτά) και Καινοτόμων Υλικών
 • Τομέας Χημικών
 • Τομέας Φαρμάκων και Υγείας
 • Τομέας Περιβάλλοντος
 • Τομέας Ενέργειας και Υβριδικών Τεχνολογιών
 • Τομέας Ηλεκτρονικού / Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού
 • Τομέας Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις:

 • που έχουν κλεισμένες τις διαχειριστικές χρήσεις του 2017 και 2018
 • και μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης (22/01/2020) διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, σύμφωνα με σχετικό Παράρτημα της αναλυτικής πρόσκλησης
 • και το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά επίσης σε επιλέξιμο ΚΑΔ, σύμφωνα με σχετικό Παράρτημα της αναλυτικής πρόσκλησης
 • και δηλώνουν ως αποκλειστικό τόπο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Εφόσον ο ΚΑΔ επένδυσης ανήκει στο κλάδο του Χονδρικού Εμπορίου, για να θεωρηθεί επιλέξιμο το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει αποδεδειγμένα το 80% του μέσου όρου των εσόδων της διετίας 2017 και 2018 να προέρχεται από χονδρικές πωλήσεις.

Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

 • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 60.000€ έως 800.000€.
 • Το ποσοστό επιδότησης ορίζεται από 45% έως 55%, ανάλογα με τη σύνθεση των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Α

ΑΡΘΡΟ 14

Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις

τουλάχιστον 80%
Α.1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
Α.2 Εξοπλισμός
Α.2.1 Μηχανολογικός εξοπλισμός
Α.2.2

Μηχανήματα – Εξοπλισμός ΤΠΕ / Συστήματα αυτοματι-

σμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής

Α.2.3 Μεταφορικά μέσα έως 20.000 €
Α.2.4 Λοιπός εξοπλισμός έως 10.000 €
Α.3 Άυλα στοιχεία ενεργητικού έως 10%

Α.3.1

Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών

(εκτός αυτών που είναι υποχρεωτικές από το Νόμο προ-

κειμένου να εκδοθεί άδεια λειτουργίας)

έως 10.000 € / πιστοποιητικό

Α.3.2 Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
Β

ΑΡΘΡΟ 18

Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ

έως 30.000 €

Β.1

Δαπάνες συμβουλευτικής, υποστήριξης και καθοδήγησης

Ειδικότερα και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. Β.1 της παραγράφου Ι «ΚΑΤΗ

ΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ»:

B.1.1

Δαπάνες παρακολούθησης και διαχείρισης του επενδυτι- κού σχεδίου

α) από 4.000 € έως 10.000 € αναλογικά με τον ελάχιστο και μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επενδυτι- κού σχεδίου (60.000 € έως 800.000 €). Επισημαίνεται ότι η σύνταξη της πρότασης υποβολής του επενδυτικού σχε-

δίου δεν είναι επιλέξιμή δαπάνη.

B.1.2 Δαπάνες μελετών - συμβουλευτικής

β) δεν θα ξεπερνούν τις 2.500 € ανά μελέτη και συνολικά τις

6.000 €.

Γ

ΑΡΘΡΟ 19

Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

Γ.1

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

Οι δαπάνες δεν θα ξεπερνούν:

α) τις 3.000 € ανά έκθεση για συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις που γίνονται στην Ελλάδα,

β) τις 6.000 € ανά έκθεση για συμμετοχή σε επαγγελματικές

εκθέσεις που γίνονται στο εξωτερικό.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ποσοστό ενίσχυσης
Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις

ΑΡΘΡΟ 14

Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις

έως 55% έως 45%

ΑΡΘΡΟ 18

Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ

έως 50%

ΑΡΘΡΟ 19

Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

έως 50%

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου.
 • Ο διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
 • Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι καλύπτουν κατ’ ελάχιστο το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου (ίδια συμμετοχή ή/και έγκριση δανείου).

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης ξεκινά στις 18/02/2020 και λήγει στις 27/05/2020 ώρα 14:00.
Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να ξεκινήσουμε τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Τηλ. επικοινωνίας: 2310566767, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.