fbpx
 • +30 2310566767
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Νέο Πρόγραμμα «Κουπόνια Τεχνολογίας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» της ΠΚΜ

digital devicesΕκδήλωση Ενδιαφέροντος

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την αγορά καινοτόμων εφαρμογών Τ.Π.Ε. με ποσοστά επιδότησης 100%.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 3.125.000€.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει:

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας (να έχουν συσταθεί πριν την 01/01/2017)
 • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) και ατομικές επιχειρήσεις
 • Να λειτουργούν νόμιμα, διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας (ή αίτηση έκδοσης/ανανέωσης αυτής)
 • Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις, να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής και να μην έχουν υποβληθεί σε βάρος της οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017
 • Να μην εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τελευταία τριετία

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

 • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 5.000€ - 15.000€
 • Το ποσοστό επιδότησης ορίζεται στο 100%

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ

 • Εξοπλισμός: Servers, Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση, Switches, Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή, Ηλ. Υπολογιστές, Εξοπλισμός γραφείου, Λοιπός εξοπλισμός ΤΠΕ σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης Έως 100%
 • Λογισμικά: Εφαρμογές γραφείου, Antivirus, Προγράμματα βελτιστοποίησης της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (π.χ. ERP, SCMS, WMS, PMS CRM, HRMS κλπ), Ανάπτυξη ιστοσελίδας που θα λειτουργεί τουλάχιστον σε 2 γλώσσες (έως 2.000€), Ανάπτυξη ή/και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος που θα λειτουργεί τουλάχιστον σε 2 γλώσσες (έως 4.500€) Έως 100%
 • Υπηρεσίες: Συμμετοχή σε Ελληνικές Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces) για δραστηριότητες B2C ή B2B/B2E (έως 3.000€), Υπηρεσίες digital marketing (έως 1.000€), Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος (έως 1.000€), Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων (έως 2.000€)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 15η Μαΐου 2019
 • Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης
 • Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν θα πρέπει να προμηθευτούν το σύνολο του εξοπλισμού, των λογισμικών και των υπηρεσιών από έναν μόνο προμηθευτή

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310566767 ή μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και κάποιος εξειδικευμένος συνεργάτης θα σας ενημερώσει πλήρως.