Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων ΜΜΕ Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών

handsΕκδήλωση Ενδιαφέροντος

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους κλάδους εμπορίου και παροχής υπηρεσιών, που θα δηλώσουν ως τόπο υλοποίησης του σχεδίου αποκλειστικά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 12.000.000,00€.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΩΝ: 12/03/2019 – 14/06/2019

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν την παρούσα δράση αποκλειστικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας (δηλαδή να έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2016).
 • Να απασχολούν τουλάχιστον δύο εργαζόμενους (2 ΕΜΕ) κατά το τελευταίο έτος.
 • Να έχουν την ιδιότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης και ο ετήσιος κύκλος εργασιών να μην υπερβαίνει τα 50 εκατ. € ή/και το σύνολο του ενεργητικού να μην υπερβαίνει τα 43 εκατ. €.
 • Να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας ή απαλλαγή από την σχετική υποχρέωση ή αίτηση έκδοσης/ανανέωσης.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 μέσα σε μία τριετία.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης και να μην έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας «υψηλής»/«πολύ υψηλής» σοβαρότητας ή αδήλωτης εργασίας.
 • Να μην έχουν ξεκινήσει την επένδυση πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης, δηλαδή 22.02.2019.
 • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

Από τη δράση αποκλείονται:

 • Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και έναν ΚΑΔ που αφορά τους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου), πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, χάλυβα, άνθρακα, ναυπηγίας τομέα, συνθετικών ινών, μεταφορών και συναφούς υποδομής, παραγωγής/διανομής/υποδομών ενέργειας, δασοκομίας και υλοτομίας.
 • Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
 • Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ και ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 30.000,00€ - 100.000,00€

 • Τo ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για τις επιλέξιμες δαπάνες ορίζεται σε 50%
 • Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος
 • Λογισμικά – Υπηρεσίες Λογισμικού
 • Πιστοποίηση Προϊόντων - Υπηρεσιών - Διαδικασιών
 • Δαπάνες Συμβούλων παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου 
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις: Έξοδα συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις ή Επαγγελματικές (κόστος συμμετοχής, διαμόρφωση του περιπτέρου, μεταφορά προϊόντων)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από 22/02/2019
 • Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους ή/και δάνειο.
 • Ο δικαιούχος θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον το 60% της ιδιωτικής συμμετοχής που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου.
 • Δαπάνες ίσες με το 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310566767 ή μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και κάποιος εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα σας ενημερώσει.

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε τις ενημερώσεις μας.


Βρείτε μας στα Κοινωνικά Μέσα

 

Κεντρικά Γραφεία:

Θεσσαλονίκη : Κωλέττη 25Β, 54627
Τηλ.: 2310566767, Fax: 2310567890
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Πολιτική απορρήτου και cookies

 
 
Αθήνα : Πλατεία Καρύτση 4Α, 10561
Τηλ.: 2106146022, Fax: 2106146025
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αθήνα : Κ. Κανάρη 5, Κηφισιά,14563
Τηλ.: 2105773360, Fax: 2105590555
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Λάρισα : Φλωρίνης 37, 41335
Τηλ.: 2410238926, Fax: 2415005505
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ηράκλειο : Εθνικής Αντιστάσεως 158, 71306
Τηλ.: 2810289457, Fax: 2810289428
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ρέθυμνο : Λεωφ. Κουντουριώτη 23, 74100
Τηλ. & Fax: 2831025067
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Χανιά : Εφέδρων Πολεμιστών 24, 73135
Τηλ.: 2821503189
email: [email protected]
Ρόδος : 5ο χλμ Ρόδου-Λίνδου, 85100
Τηλ.: 2241038774, Fax: 2241038775
email: [email protected]
Ορεστιάδα : Βασ. Κωνσταντίνου 18, 68200
Τηλ.: 2552026866, Fax: 2552024266
email: [email protected]
Αλεξ/πολη : Λ. Δημοκρατίας 18, 68100
Τηλ.: 2551035848, Fax: 2551035848
email: [email protected]
Πάτρα : Τσαμαδού 44Α, 26222
Τηλ.:2610346500, Fax: 2616007299
email: [email protected]
Αλβανία, Τίρανα : Rr. Islam Alla, 
Myslym Shyri, nr4, Τίρανα, 
1023 Αλβανία, Τηλ. : +3554453 1916 
email: [email protected]