ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ “INTERREG-IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ_2014 – 2020”

GREECE ALBANIA LOGOΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Ο μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (IPA) αποσκοπεί στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού των παραμεθόριων περιοχών της Ελλάδας και της Αλβανίας, επιδιώκοντας την εξισορρόπηση μεταξύ της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και της ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας των τοπικών πληθυσμών και των περιφερειακών φορέων, σύμφωνα με τις Εθνικές πολιτικές αλλά και τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:
- Προώθηση βιώσιμων δικτύων μεταφορών, πληροφοριών και επικοινωνιών και βελτίωση της διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτινων πόρων, των αποβλήτων και των ενεργειακών υπηρεσιών.
- Προστασία του περιβάλλοντος και περιορισμός των αρνητικών επιπτώσεων εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής
- Ενίσχυση του τουρισμού και διαφύλαξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων
- Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης των ΜΜΕ (Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:
Προστασία του περιβάλλοντος, των βιώσιμων μεταφορών και των δημόσιων υποδομών.

 • Σχεδιασμός, κατασκευή και αποκατάσταση των υποδομών παροχής νερού, των συστημάτων ελέγχου της ποιότητας του πόσιμου νερού καθώς και της διαχείρισης λημμάτων.
 • Σχεδιασμός, κατασκευή και αποκατάσταση του διασυνοριακού οδικού δικτύου και των υποδομών των λιμανιών.
 • Ανάπτυξη συστημάτων μεταφορών και εφαρμογών ΤΠΕ.
 • Σχεδιασμός, κατασκευή και αποκατάσταση των υποδομών για τη βιώσιμη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης.
 • Κοινές πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
 • Δράσεις για την προστασία και τη διαχείριση των φυσικών προστατευόμενων περιοχών.
 • Μικρής κλίμακας επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια και δημόσιους χώρους.
 • Ανάπτυξη κοινών συστημάτων διαχείρισης κινδύνου και έγκαιρης ειδοποίησης.
 • Μικρής κλίμακας κατασκευές για την πρόληψη κινδύνου και την αποτροπή των φυσικών καταστροφών από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.
 • Πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση του κοινού για χρήση ΑΠΕ.

Προώθηση της τοπικής οικονομίας

 • Προγράμματα συνεργασίας μεταξύ επιχειρηματικών και μη, φορέων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού και του πολιτισμού.
 • Υποστήριξη επιχειρήσεων για την ενίσχυση του τουρισμού.
 • Δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της συντήρησης και της διαφύλαξης πολιτιστικών πόρων.
 • Αποκατάσταση, προστασία και προώθηση των σημαντικών πολιτιστικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής.
 • Ανάπτυξη υπηρεσιών για την προώθηση της παραγωγικότητας.
 • Ενίσχυση των εξαγωγών των επιχειρήσεων της διασυνοριακής περιοχής και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
 • Διασυνοριακά επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη προγραμμάτων συνεργασίας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

Στις κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών εντάσσονται: το προσωπικό, διοικητικές δαπάνες, τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής, οι εμπειρογνώμονες και οι υπεργολαβίες, εξοπλισμός και υποδομές.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Η κατανομή του προϋπολογισμού του έργου πρέπει να είναι ισορροπημένη μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν, προκειμένου το έργο να είναι αποτελεσματικό, αποδοτικό και προσανατολισμένο στο αποτέλεσμα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται για την 4η πρόσκληση υποβολής προτάσεων ανέρχεται στα 9.000.000,00 €( από τα οποία το ποσό των 7.650.000,00€ προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ποσό των 1.350.000,00€ από τον Εθνικό Ομόλογο . Το ποσό θα κατανεμηθεί ενδεικτικά με βάση τους Άξονες Προτεραιότητας και τους Ειδικούς Στόχους
Η ελάχιστη συμμετοχή ανά εταίρο, ανέρχεται στις 100.000,00€.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 24 ΜΗΝΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:
Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι θα προέρχονται από τη διασυνοριακή περιοχή που περιλαμβάνει τις ακόλουθες περιφερειακές ενότητες: Συγκεκριμένα, οι Έλληνες εταίροι θα προέρχονται από τις περιοχές: Γρεβενά, Φλώρινα, Καστοριά, Ιωάννινα, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Άρτα, Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Οι Αλβανοί εταίροι θα προέρχονται από τις περιοχές: Αυλώνα, Κορυτσά, Αργυρόκαστρο, Μπεράτι.
Επιπρόσθετα, επιλέξιμοι δικαιούχοι δύνανται να προέρχονται και από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, βάσει του κανονισμού ελαστικότητας (Article 44(2b) of Regulation (EU) No 447/2014), όπου το συνολικό ποσό που δεσμεύεται σε δράσεις εκτός της περιοχής προγράμματος δεν μπορεί να ξεπεράσει το 20% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος.

Οι προτάσεις οφείλουν να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα δικαιούχο από την επιλέξιμη περιοχή κάθε χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα.
Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο.

Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας, ανέρχεται στο 85%.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

 • Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές, δημόσιες αρχές
 • Οργανισμοί δημοσίου δικαίου
 • Οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου: Μη κερδοσκοπικές εταιρείες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 17/10/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 31/01/2019.

Οι προτάσεις κατατίθενται στη διαχειριστική αρχή του προγράμματος σε σφραγισμένο φάκελο.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να σας ενημερώσουμε εάν ο φορέας σας εντάσσεται στο ανωτέρω πρόγραμμα παρακαλώ επικοινωνήστε με την Alpha Plan Consultants, τηλέφωνο 2310 56.67.67, fax 2310-567890, e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε τις ενημερώσεις μας.


Βρείτε μας στα Κοινωνικά Μέσα

 

Κεντρικά Γραφεία:

Θεσσαλονίκη : Κωλέττη 25Β, 54627
Τηλ.: 2310566767, Fax: 2310567890
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αθήνα : Πλατεία Καρύτση 4Α, 10561
Τηλ.: 2106146022, Fax: 2106146025
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αθήνα : Κ. Κανάρη 5, Κηφισιά,14563
Τηλ.: 2105773360, Fax: 2105590555
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Λάρισα : Φλωρίνης 37, 41335
Τηλ.: 2410238926, Fax: 2415005505
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ηράκλειο : Εθνικής Αντιστάσεως 158, 71306
Τηλ.: 2810289457, Fax: 2810289428
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ρέθυμνο : Λεωφ. Κουντουριώτη 23, 74100
Τηλ. & Fax: 2831025067
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Χανιά : Εφέδρων Πολεμιστών 24, 73135
Τηλ.: 2821503189
email: [email protected]
Ρόδος : 5ο χλμ Ρόδου-Λίνδου, 85100
Τηλ.: 2241038774, Fax: 2241038775
email: [email protected]
Ορεστιάδα : Βασ. Κωνσταντίνου 18, 68200
Τηλ.: 2552026866, Fax: 2552024266
email: [email protected]
Αλεξ/πολη : Λ. Δημοκρατίας 18, 68100
Τηλ.: 2551035848, Fax: 2551035848
email: [email protected]
Πάτρα : Τσαμαδού 44Α, 26222
Τηλ.:2610346500, Fax: 2616007299
email: [email protected]
Αλβανία, Τίρανα : Rr. Islam Alla, 
Myslym Shyri, nr4, Τίρανα, 
1023 Αλβανία, Τηλ. : +3554453 1916 
email: [email protected]
H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Μάθετε περισσότερα» για να δείτε λεπτομέρειες.