fbpx
 • +30 2310566767
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ISO 26000:2010 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Iso26000

Το ISO 26000:2010 είναι ένα σύνολο οδηγιών, οι οποίες παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και των οργανισμών με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο (γνωστή και ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ή ΕΚΕ - Corporate Social Responsibility ή CSR).

Το ISO 26000 είναι δομημένο κατά τέτοιο τρόπο που να μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό ή επιχείρηση, οποιουδήποτε μεγέθους, του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, σε οποιονδήποτε κλάδο. Βασικός στόχος του προτύπου είναι να βοηθήσει έναν οργανισμό να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).

Το ISO 26000:2010, στηρίζεται σε επτά βασικούς άξονες οι οποίοι είναι:

 • Η Οργανωτική διακυβέρνηση
 • Τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Οι εργατικές πρακτικές
 • Το περιβάλλον
 • Οι δίκαιες πρακτικές λειτουργίας
 • Τα θέματα καταναλωτών
 • Η κοινοτική συμμετοχή και ανάπτυξη.

Οι επτά βασικές αρχές της κοινωνικής ευθύνης και του ISO 26000 είναι:

 • Η ευθύνη
 • Η διαφάνεια
 • Η ηθική συμπεριφορά
 • Ο σεβασμός των συμφερόντων των ενδιαφερομένων
 • Ο σεβασμός του κράτους δικαίου
 • Ο σεβασμός των διεθνών κανόνων συμπεριφοράς
 • Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ

Τα βασικά οφέλη ενός Οργανισμού από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ISO 26000:2010 είναι τα ακόλουθα:

 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους ανταγωνιστές.
 • Διατήρηση του ηθικού και της παραγωγικότητας των εργαζομένων.
 • Βελτίωση της φήμης του.
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Οργανισμού σε σχέση µε τους πελάτες, κατανοώντας και ικανοποιώντας µε υπευθυνότητα τις ανάγκες τους.
 • Βελτίωση στις σχέσεις με εταιρείες, κυβερνήσεις, μέσα ενημέρωσης, προμηθευτές, πελάτες και την κοινότητα στην οποία δραστηριοποιείται.
 • Βελτίωση της απόδοση των εργαζομένων µέσω της ειλικρινούς επικοινωνίας και της δίκαιης μεταχείρισης σχετικά µε εργασιακά θέματα, όπως της υγιεινής και της ασφάλειας.
 • Αύξηση της αξιοπιστίας του Οργανισμού σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΟ ISO 26000

 • Προορίζεται ως καθοδήγηση. Δεν πιστοποιείται από τους φορείς πιστοποίησης, αλλά δίνεται βεβαίωση ορθής εφαρμογής στον Οργανισμό.
 • Παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη τεκμηρίωση των κοινωνικών ευθυνών, συμπεριλαμβανομένων βασικών θεμάτων.
 • Δημοσιεύθηκε το 2010 από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), έναν εξειδικευμένο διεθνή οργανισμό τυποποίησης, που αποτελείται από τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης για περισσότερες από 160 χώρες.
 • Γράφτηκε από μια ομάδα που εκπροσωπεί κυβερνήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), βιομηχανίες, ομάδες καταναλωτών, ακαδημαϊκούς, συμβουλευτικούς και άλλους οργανισμούς σε όλο τον κόσμο.
 • Περισσότεροι από 400 εμπειρογνώμονες και 200 παρατηρητές από 99 χώρες και 42 διεθνείς οργανισμοί συνέβαλλαν στην αναπτυξιακή προσπάθεια.
 • Για τη διασφάλιση συνέπειας και εναρμόνισης με άλλα σχετικά διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και κατευθυντήριες οδηγίες, ο οργανισμός ISO σύναψε ειδικές συμφωνίες με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, το Global Compact, το GRI και τον ΟΟΣΑ. Ως αποτέλεσμα, το ISO 26000 μπορεί να θεωρηθεί το πιο ολοκληρωμένο πρότυπο σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

1.Οργανωτική διακυβέρνηση

Οι αποφάσεις πρέπει να παίρνονται, λαμβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες της κοινωνίας. Η λογοδοσία, η διαφάνεια, η ηθική και τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να είναι παράγοντες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του οργανισμού.

 

2.Ανθρώπινα δικαιώματα

 • Δέουσα επιμέλεια
 • Καταστάσεις κινδύνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Αποφυγή συνενοχής
 • Επίλυση παραπόνων
 • Διακρίσεις και ευάλωτες ομάδες
 • Αστικά και πολιτικά δικαιώματα
 • Οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα
 • Θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία.

Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα σε δίκαιη μεταχείριση και στην εξάλειψη των διακρίσεων, των βασανιστηρίων και της εκμετάλλευσης.

 

3. Εργασιακές πρακτικές

 • Σχέσεις εργαζομένου και διεύθυνσης του οργανισμού
 • Συνθήκες εργασίας και κοινωνική προστασία
 • Κοινωνικός διάλογος
 • Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • Ανθρώπινη ανάπτυξη και κατάρτιση στο χώρο εργασίας.

Όσοι εργάζονται για λογαριασμό του οργανισμού δεν είναι άτομα προς εκμετάλλευση. Ο στόχος είναι να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός, που βασίζεται στην εκμετάλλευση και την κατάχρηση.

 

4. Περιβάλλον

 • Πρόληψη της ρύπανσης
 • Αειφόρος χρήση πόρων
 • Μετριασμός και προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής
 • Προστασία του περιβάλλοντος, βιοποικιλότητα και αποκατάσταση φυσικών οικοτόπων.

Ο οργανισμός έχει την ευθύνη να μειώνει και να εξαλείφει τους μη βιώσιμους πόρους στα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης και να διασφαλίζει ότι η κατανάλωση πόρων ανά άτομο καθίσταται βιώσιμη.

 

5. Δίκαιες πρακτικές λειτουργίας

 • Καταπολέμηση της διαφθοράς
 • Υπεύθυνη πολιτική συμμετοχή
 • Δίκαιος ανταγωνισμός
 • Προώθηση της κοινωνικής ευθύνης στην αλυσίδα αξίας
 • Σεβασμός των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

Η οικοδόμηση συστημάτων και ενθάρρυνσης θεμιτού ανταγωνισμού, η πρόληψη της διαφθοράς και η προώθηση της αξιοπιστίας των δίκαιων επιχειρηματικών πρακτικών συμβάλλουν στη δημιουργία βιώσιμων κοινωνικών συστημάτων.

 

6. Θέματα καταναλωτών

 • Δίκαιο μάρκετινγκ, πραγματικές και αμερόληπτες πληροφορίες και δίκαιες συμβατικές πρακτικές
 • Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών
 • Βιώσιμη κατανάλωση
 • Εξυπηρέτηση καταναλωτών, υποστήριξη, καταγγελία και επίλυση διαφορών
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων καταναλωτών
 • Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες
 • Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση.

Η προώθηση δίκαιης, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης σε σχέση με την υγεία, την ασφάλεια και την πρόσβαση των καταναλωτών είναι ευθύνη του οργανισμού.

 

7. Κοινοτική συμμετοχή και ανάπτυξη

 • Κοινοτική συμμετοχή
 • Εκπαίδευση και πολιτισμός
 • Δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξη δεξιοτήτων
 • Ανάπτυξη και πρόσβαση τεχνολογίας
 • Δημιουργία πλούτου και εισοδήματος
 • Υγεία
 • Κοινωνικές επενδύσεις.

Ο οργανισμός θα πρέπει να συμμετέχει στη δημιουργία κοινωνικών δομών, όπου μπορούν να υπάρξουν αυξανόμενα επίπεδα εκπαίδευσης και ευημερίας.

 

Η ALPHA PLAN CONSULTANTS αναλαμβάνει την υποστήριξη και καθοδήγηση στον Οργανισμό ή την επιχείρησή σας, για την ορθή εφαρμογή του ISO 26000:2010 και την λήψη βεβαίωσης συμμόρφωσης από εξωτερικό Φορέα.

 

Αλμπανάκης Ηλίας
Τεχνολόγος Τροφίμων
Υπεύθυνος τμήματος Ποιότητας & διαχειριστικών συστημάτων
Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810289457
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.