Συμπληρωστε τον/τους Κ.Α.Δ. της επιχειρησης σας

Η μορφή των Κ.Α.Δ. να είναι "ΝΝ.ΝΝ.ΝΝ.ΝΝ"

clear

Παρακαλώ επιλέξτε ένα αρχείο Excel για τους Κ.Α.Δ.
(Οι Κ.Α.Δ. να είναι σε μία στήλη και σε μορφή "ΝΝ.ΝΝ.ΝΝ.ΝΝ")

Συμπληρωστε τον/τους Κ.Α.Δ. της επιχειρησης σας

clear

Παρακαλώ επιλέξτε ένα αρχείο Excel για τους Κ.Α.Δ.