Αρχές Περί Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων Πελατών

Η εταιρία ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε. δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα που της γνωστοποιούνται, από οποιαδήποτε πηγή κι αν προέρχονται [π.χ. μέσω mail, fax, εταιρικών καρτών, φορολογικών εντύπων, του site της εταιρίας, βάσεων δεδομένων κ.λπ.], σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Με την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα, τα οποία θα επεξεργαστούμε αποκλειστικά και μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, όταν και εφόσον χρειαστεί:

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Δεδομένα Ταυτοποίησης- επικοινωνίας, όπως:
το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, η ταχυδρομική διεύθυνση, το email, η διεύθυνση φορολογικής έδρας, το ΑΦΜ, η ΔΟΥ, τα φορολογικά στοιχεία της εταιρίας, οι κωδικοί προγραμμάτων, τα προσωπικά στοιχεία εταίρων και τα ονοματεπώνυμα των στελεχών που τυγχάνει να απασχολεί το φυσικό πρόσωπο ή μονοπρόσωπη εταιρία

Επιπρόσθετα, η εταιρία παραλαμβάνει βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων προς απασχόληση σε διάφορους φορείς.

ΣΚΟΠΟΣ

  • Φορολογικοί λόγοι (π.χ. σύναψη συμβάσεων - συμφωνητικών συνεργασίας, τιμολογήσεις),
  • Οικονομική ενημέρωση (κοστολόγηση υπηρεσιών, υπόλοιπα λογαριασμού),
  • Λόγοι προώθησης νέων προϊόντων & υπηρεσιών, μέσω αποστολής ενημερωτικών σημειωμάτων (newsletter, προσφορών κλπ),
  • Εκπόνηση μελετών όπως οικονομοτεχνικών, συστημάτων ποιότητας, επιχειρησιακών προγραμμάτων, μελετών franchising
  • Επιλογή προσωπικού για τρίτους, εκπαίδευση προσωπικού και για εσωτερική χρήση από την Εταιρία μας
  • Υποβολή προτάσεων και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων Χρηματοδότησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Στο πλαίσιο των καθηκόντων μας και προκειμένου να εκτελέσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντί σας, μπορεί να χρειαστεί να κοινοποιήσουμε ορισμένα από τα δεδομένα σας σε εξωτερικούς μας συνεργάτες ή σε άλλα πρόσωπα καθ’ υπόδειξή σας. Επίσης, έχουμε νομική υποχρέωση να κοινοποιούμε έγγραφα που περιέχουν προσωπικά σας δεδομένα στις φορολογικές αρχές, ενδιάμεσους φορείς ελέγχου (επιδοτούμενων προγραμμάτων, φορείς πιστοποίησης). Στις περιπτώσεις αυτές, σας διαβεβαιώνουμε ότι είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση και λαμβάνουμε όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, ώστε οι διαβιβάσεις των προσωπικών σας δεδομένων να πραγματοποιούνται με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΔΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όλο το διάστημα της συνεργασίας μας, αλλά και για την ελάχιστη περίοδο που απαιτείται από την υπάρχουσα νομοθεσία (κατ’ ελάχιστο 10 έτη), ώστε να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις μας προς τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών αρχών). Εφόσον δεν υφίστανται οι ανωτέρω περιορισμοί, θα διαγράψουμε οριστικά τα δεδομένα σας, αφού προηγηθεί σχετική ενημέρωση και συγκατάθεσή σας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή, εφόσον το επιθυμείτε, να μας ζητήσετε ενημέρωση σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Συγκεκριμένα, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον φάκελό σας, να ζητήσετε τη διόρθωση όποιων δεδομένων κρίνετε ανακριβή, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, καθώς και τη διαγραφή τους. Τέλος, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλο Υπεύθυνο ή Εκτελούντα Επεξεργασία. Για όλα τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να καταθέσετε σχετικό αίτημα στην κυρία Ράσση Κωνσταντίνα, η οποία είναι Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρίας ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε., στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας ζητήσουμε την αυτοπρόσωπη εμφάνισή σας, ή νόμιμου αντιπροσώπου, ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν γνωστοποιούμε σε κάποιον άλλον τα προσωπικά σας δεδομένα.

Στην περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός ενός μηνός από τη λήψη του, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων από αυτά, καθώς επίσης και για τους λόγους τυχόν καθυστέρησής μας πέραν του ως άνω διαστήματος. Επίσης, θα σας ενημερώσουμε για τα περαιτέρω δικαιώματά σας σε περίπτωση μη προσήκουσας ανταπόκρισής μας. Η πληροφόρηση αυτή κατ’ αρχήν παρέχεται δωρεάν από εμάς.

Διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας, ενημερώνοντάς μας σχετικά είτε με επιστολή στην έδρα της εταιρίας (Κωλέττη 25Β, Τ.Κ.54627, Θεσσαλονίκη) είτε με ηλεκτρονική επιστολή (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο επικοινωνίας σας. Και σε αυτήν την περίπτωση θα σας ζητήσουμε την αυτοπρόσωπη εμφάνισή σας, ή νόμιμου αντιπροσώπου, για την προστασία των συμφερόντων σας. Στην περίπτωση αυτή, παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι μία τέτοια ανάκληση ενδέχεται να σημαίνει αυτομάτως και τη διακοπή της συνεργασίας μας, δεδομένης της αναγκαιότητας της επεξεργασίας των δεδομένων σας για την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν την ανάκληση, δεν θίγεται.

Εφόσον αισθάνεστε ότι θίγονται τα δικαιώματά σας επί των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: http://www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Στην περίπτωση αυτή, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα προηγούμενη επικοινωνία σας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της εταιρίας μας, είτε με επιστολή στην έδρα της εταιρίας (Κωλέττη 25β, ΤΚ54627, Θεσσαλονίκη) είτε με ηλεκτρονική επιστολή (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο επικοινωνίας σας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και σας διαβεβαιώνουμε για την άμεση ανταπόκρισή μας σε κάθε αίτημα, απορία ή παράπονό σας.

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε τις ενημερώσεις μας.


Βρείτε μας στα Κοινωνικά Μέσα

 

Κεντρικά Γραφεία:

Θεσσαλονίκη : Κωλέττη 25Β, 54627
Τηλ.: 2310566767, Fax: 2310567890
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αθήνα : Πλατεία Καρύτση 4Α, 10561
Τηλ.: 2106146022, Fax: 2106146025
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αθήνα : Κ. Κανάρη 5, Κηφισιά,14563
Τηλ.: 2105773360, Fax: 2105590555
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Λάρισα : Φλωρίνης 37, 41335
Τηλ.: 2410238926, Fax: 2415005505
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ηράκλειο : Εθνικής Αντιστάσεως 158, 71306
Τηλ.: 2810289457, Fax: 2810289428
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ρέθυμνο : Λεωφ. Κουντουριώτη 23, 74100
Τηλ. & Fax: 2831025067
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Χανιά : Εφέδρων Πολεμιστών 24, 73135
Τηλ.: 2821503189
email: [email protected]
Ρόδος : 5ο χλμ Ρόδου-Λίνδου, 85100
Τηλ.: 2241038774, Fax: 2241038775
email: [email protected]
Ορεστιάδα : Βασ. Κωνσταντίνου 18, 68200
Τηλ.: 2552026866, Fax: 2552024266
email: [email protected]
Αλεξ/πολη : Λ. Δημοκρατίας 18, 68100
Τηλ.: 2551035848, Fax: 2551035848
email: [email protected]
Πάτρα : Τσαμαδού 44Α, 26222
Τηλ.:2610346500, Fax: 2616007299
email: [email protected]
Αλβανία, Τίρανα : Rr. Islam Alla, 
Myslym Shyri, nr4, Τίρανα, 
1023 Αλβανία, Τηλ. : +3554453 1916 
email: [email protected]