fbpx
 • +30 2310566767
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Έξυπνη Μεταποίηση

Έξυπνη ΜεταποίησηΗ Δράση σκοπεύει να υποστηρίξει πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος ούτως ώστε να ενισχύσουν την τεχνολογική τους υποδομή και να αναβαθμίσουν τον κατασκευαστικό τους εξοπλισμό, με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Οι τεχνολογίες που θα υιοθετηθούν θα επιτρέπουν μεταξύ άλλων τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον αυτοματισμό των γραμμών παραγωγής, την άμεση επικοινωνία μεταξύ συσκευών που χρησιμοποιούν ενσύρματα και ασύρματα κανάλια επικοινωνίας, καθώς και την παραγωγή πρωτοτύπων και εξατομικευμένων προϊόντων που ενσωματώνουν υψηλή τεχνολογία.

 • Συνολική Επιχορηγούμενη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης: 73.227.620 €.
  • 70% του Προϋπολογισμού του υποέργου θα διατεθεί στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις.
  • 30% του Προϋπολογισμού του υποέργου θα διατεθεί στις μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου: 250.000 € - 6.000.000 €
 • Ένταση Ενίσχυσης: Από 25% έως και 75%- ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και το μέγεθος του φορέα της επένδυσής.
 • Περίοδος υποβολή επενδυτικών σχεδίων: 06/12/2022 – 31/01/2023
 • Μέγιστη διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων: 24 μήνες
 • Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνον εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης (Χαρακτήρας Κινήτρου).
 • Κάθε επενδυτικός φορέας (ΑΦΜ) μπορεί να υποβάλλει ένα επενδυτικό σχέδιο
 • Μέθοδος Αξιολόγησης: Συγκριτική

Δικαιούχοι της παρούσας δράσης ορίζονται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
Είναι οι υφιστάμενες που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ’ κατηγορίας), οι οποίες πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης, καθώς και νέες επιχειρήσεις. Ειδικότερα:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
 • Νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις.

Για τις ανάγκες της Δράσης ως ημερομηνία σύστασης / ίδρυσης μιας επιχείρησης νοείται η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στη σχετική Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας της οικείας ΔΟΥ. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ και, ατομικές επιχειρήσεις

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Μηχανολογικός εξοπλισμός (έως 100% επιχορηγούμενου Π/Υ),
 • Δαπάνες για κτίρια (έως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ),
 • Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό (έως 40% επιχορηγούμενου Π/Υ των κτιριακών δαπανών),
 • Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού (έως 30% επιχορηγούμενου Π/Υ),
 • Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής (έως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ),
 • Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών - μελετών για την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις της Βιομηχανίας 4.0 (έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ),
 • Training Προσαρμογή Εργατικού Δυναμικού (Upskilling and reskilling) άμεσα σχετιζόμενη με το επενδυτικό σχέδιο (έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ).

Καθορισμός έντασης ενίσχυσης της δράσης ανά Περιφέρεια.

 

Μέγεθος Επιχειρήσεων -
Δαπάνες Άρθρου 14

Δαπάνες Άρθρου 18 & 31
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Μεσαίες

Μικρές – πολύ μικρές

Ανεξαρτήτως μεγέθους

Βόρειο Αιγαίο

70%

75%

50%

Κρήτη

50%

60%

50%

Ανατολική Μακεδονία- Θράκη

60%

70%

50%

Κεντρική Μακεδονία

60%

70%

50%

Δυτική Μακεδονία

50%

60%

50%

Ήπειρος

60%

70%

50%

Θεσσαλία

60%

70%

50%

Ιόνια Νησιά

50%

60%

50%

Δυτική Ελλάδα

60%

70%

50%

Στερεά Ελλάδα

50%

60%

50%

Ευρυτανία

50%

60%

50%

Πελοπόννησος: Δήμοι Μεγαλόπολης, Γορτυνίας Τρίπολης Οιχαλίας

60%

70%

50%

Πελοπόννησος: Λοιποί Δήμοι

50%

60%

50%

Νότιο Αιγαίο

50%

60%

50%

Ανατολική Αττική / Δυτική Αττική / Πειραιάς και νήσοι

35%

45%

50%

Δυτικός τομέας Αθηνών

25%

35%

50%

 

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της επιχείρησης μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων ψηφιακής διαχείρισης και ελέγχου της παραγωγής, στην προμήθεια προηγμένου και ψηφιακά ελεγχόμενου βιομηχανικού εξοπλισμού, στην ψηφιοποίηση των συστημάτων διασύνδεσης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και στην παραγωγή συστημάτων και τεχνολογίας που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να περιλαμβάνουν επενδύσεις στους ακόλουθους τύπους τεχνολογιών:

 1. Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και ανάλυση/διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) προς όφελος της παραγωγικής διαδικασίας (Artificial intelligence - AI and Big Data Analysis
 2. Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης (Smart Manufacturing Technologies), όπως Machine to Machine (M2M) learning, Manufacturing Execution Systems (MES), Εποπτικά Συστήματα Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA) κλπ.
 3. Ρομποτική, για την αναβάθμιση και αυτοματοποίηση υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με μηχανολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτική εφαρμογή και απομακρυσμένη χρήση εξοπλισμού παραγωγής

Ενδεικτικές παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν από τους δυνητικούς δικαιούχους στο πλαίσιο του προγράμματος αφορούν τα ακόλουθα:

 • ψηφιοποίηση των γραμμών παραγωγής με την αξιοποίηση τεχνολογιών Industry 4.0,
 • αυτοματοποίηση και διασύνδεση των αλυσίδων εφοδιασμού,
 • σχεδιασμό και η παραγωγή έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών,
 • εφαρμογή τεχνολογιών Έξυπνης Μεταποίησης (Smart Manufacturing) για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κόστους,
 • διασφάλιση ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων,
 • μελέτες σκοπιμότητας και ερευνών αγοράς για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων/υπηρεσιών,

Στο πλαίσιο της δράσης πρόκειται να χρηματοδοτηθούν δαπάνες:

 1. μηχανολογικού εξοπλισμού,
 2. οχημάτων με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές των υλικών αγαθών της, εντός του χώρου της μονάδας,
 3. κτιριακών εγκαταστάσεων (και περιβάλλοντος χώρου),
 4. υποδομών δικτύου υψηλής ταχύτητας 5G,
 5. εξοπλισμού εργαστηρίου και εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου,
 6. ΤΠΕ & λογισμικού,
 7. υπηρεσιών ασφάλειας IT,
 8. σχεδιασμού προϊόντων,
 9. πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
 10. πιστοποίησης,
 11. τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση νέων υποδομών πληροφορικής και λογισμικών ή για τη διενέργεια ανάλυσης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών,
 12. εκπαίδευσης προσωπικού και εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολογίες του Industry 4.0 κλπ.,
 13. δημοσιότητας και
 14. επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης για την επιτυχή υλοποίησή του έργου.