fbpx
 • +30 2310566767
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πράσινος αγρο-τουρισμός

Πράσινος αγρο-τουρισμόςΔημόσια Ενίσχυση: 49.006.000,00 €

Δικαιούχοι: Νομικά πρόσωπα που ανήκουν στις μικρομεσαίες ή στις μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης

Προϋπολογισμός

 • Από 500.000,00 € έως 7.500.000,00 € για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
 • Από 500.000,00 € έως 12.500.000,00 € για μεγάλες επιχειρήσεις

Ένταση Ενίσχυσης: από 15% έως 55% ανάλογα με την Περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης, όπως όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα

                 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ

ΜΕΣΑΙΑ

ΜΙΚΡΗ

Βόρειο Αιγαίο

30%

40%

50%

Κρήτη

30%

40%

50%

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη

30%

40%

50%

Κεντρική Μακεδονία

30%

40%

50%

Δυτική Μακεδονία

40%

50%

50%

Ήπειρος

30%

55%

50%

Θεσσαλία

30%

40%

50%

Ιόνια Νησιά

30%

40%

50%

Δυτική Ελλάδα

30%

40%

50%

Στερεά Ελλάδα (πλην της Π.Ε. Εύβοιας)

35%

40%

50%

Π.Ε. Εύβοιας

40%

50%

50%

Πελοπόννησος (πλην της Π.Ε. Εύβοιας)

35%

50%

50%

Π.Ε. Αρκαδίας

40%

50%

50%

Νότιο Αιγαίο

30%

40%

50%

Ανατολική  Αττική/Δυτική  Αττική/Πειραιάς και νήσοι

25%

35%

45%

Δυτικός τομέας Αθηνών

15%

25%

35%

Επιλέξιμες Δαπάνες

 1. Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων
  • Κατασκευή και εκσυγχρονισμός ακινήτων
  • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
  • Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές Α΄ υλών και προϊόντων εντός του χώρου της μονάδας
  • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας
  • Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης
  • Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία
  • Άυλες δαπάνες: απόκτηση λογισμικού, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, τεχνικές προδιαγραφές και σχεδιασμός προϊόντων, έρευνες αγοράς, εταιρική ταυτότητα και branding, σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών και υλικού για εταιρείες και προϊόντα, απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας που εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων που καταναλώνει (ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κ.λπ.)
 2. Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων
  • Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
  • Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις
  • Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

 • Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου / Κάλυψη Ιδιωτικής Συμμετοχής (βεβαίωση μέσου υπολοίπου τραπεζικών λογαριασμών, φορολογηθέντα αποθεματικά, αύξηση κεφαλαίου, πρόθεση ή έγκριση δανειοδότησης, έκδοση ομολογιακού δανείου)
 • Νόμιμη Σύσταση Δικαιούχου
 • Πράσινη Μετάβαση
 • Υλοποίηση Σχεδίου Βιωματικού Αγροτουρισμού στο οποίο λαμβάνονται υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο δράσεις προώθησης της τοπικής γαστρονομίας, προώθησης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από αγροτικές δραστηριότητες, διασύνδεσης με τοπικές επιχειρήσεις και φορείς. Απαιτείται προσκόμιση μνημονίου συνεργασίας με τουλάχιστον νομικές και συλλογικές οντότητες με έδρα ή υποκατάστημα στην Περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης.
 • Βιωσιμότητα Επένδυσης
 • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τεκμηρίωση Αρχικής Επένδυσης:
  1. η επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης, την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή ή τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης ή
  2. η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν είχε αγορασθεί και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης

Χρηματοδοτικά Εργαλεία

 • Προκαταβολή έως και 100% της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
 • Εκχώρηση της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της αίτησης ενίσχυσης
 • Χρήση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account)

Χρονοδιάγραμμα Δράσης

Υποβολές Αιτήσεων: από 30/05/2022 και ώρα 12:00 έως 30/9/2022 και ώρα 12:00

Αξιολόγηση Αιτήσεων: από 31/05/2022 έως 30/11/2022 (6 μήνες)

Οι αποφάσεις εκδίδονται μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων, με βάση τη χρονική σειρά υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, όπως αυτή πιστοποιείται από τον αριθμό πρωτοκόλλου που εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα.

Διάρκεια Υλοποίησης: 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης 6 μηνών και όχι πέραν της 31/05/2025

Δείτε εδώ μία σύντομη παρουσίαση.

Περισσότερες Πληροφορίες: http://www.minagric.gr/index.php/el/xrisimewplirofories-2/draseis-tameiou-anakampsis-kai-anthektikotitas/id-16626-oikonomikos-metasximatismos-tou-agrotikoy-tomea1/12750-ypoergo-3-prasinos-agrotourismos