fbpx
 • +30 2310566767
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επιστολή της Alpha Plan Consultants προς το ΣΒΕ για την Αναθεώρηση του υφιστάμενου Αναπτυξιακού Νόμου

AnaptyxiakosΑξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Αξιότιμες Κυρίες και Κυρίοι,

Ως μέλη του Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων και στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης για την αναθεώρηση του υφιστάμενου Αναπτυξιακού Νόμου, σας αποστέλλουμε τις προτάσεις/ παρατηρήσεις μας.

Η εμπειρία που αποκτήσαμε λόγω της υποβολής και της διαχείρισης δεκάδων επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου εδώ και 20 χρόνια, μας επιτρέπει να γνωρίζουμε το υφιστάμενο πλαίσιο, αλλά και να διακρίνουμε αδυναμίες αυτού. Πιστεύουμε ακράδαντα πως η ολιστική βελτίωση του πλαισίου είναι δυνατό να ενισχύσει περαιτέρω τους Σκοπούς του Αναπτυξιακού Νόμου.

Ακολουθούν οι προτάσεις μας ενόψει της δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση του υφιστάμενου Αναπτυξιακού Νόμου:

 1. Προτείνεται σε τουλάχιστον ετήσια βάση να εκδίδονται οι ημερομηνίες έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων σε όλα τα Καθεστώτα. Μία τέτοια ενέργεια αποσκοπεί στον καλύτερο σχεδιασμό των επενδυτικών προτάσεων και άρα στην ορθότερη υλοποίηση αυτών.
  Θα μπορούσε ακόμα να εξεταστεί μία παλαιότερη πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, βάσει της οποίας τόσο η υποβολή των προτάσεων όσο και η αξιολόγηση θα γίνεται δύο φορές το χρόνο και σε προκαθορισμένο χρόνο. Παραδείγματος χάριν, οι υποβολές προτάσεων να είναι ενεργές από τις 30/03/20ΧΧ έως τις 30/06/20ΧΧ ώστε η αξιολόγηση και έκδοση της απόφασης για την πρώτη αυτή περίοδο να λήγει έως 31/10/20ΧΧ.
 2. Να εξεταστεί η συμπερίληψη Δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό - αναβάθμιση υφιστάμενων παραγωγικών μονάδων. Μία τέτοια πρόταση στοχεύει στην ενίσχυση της μεταποίησης και της βιομηχανίας και συνεπώς στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μέσω υφιστάμενων επιχειρήσεων, αλλά και στην ενίσχυση της απασχόλησης.
 3. Προτείνεται η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών αξιολόγησης και ελέγχου να συντονίζεται από Ενδιάμεσο Φορέα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ο οποίος θα συνεργάζεται άμεσα με τα μέλη του ΕΜΠΑ και του ΕΜΠΕ. Ο ρόλος ενός τέτοιου φορέα, θα διευκολύνει την πρόσβαση των επενδυτών στη χρηματοδότηση, αλλά και την εγκαθίδρυση διαδικασιών που μειώνουν τη γραφειοκρατία και τους χρόνους ανταπόκρισης των οργάνων ελέγχου και παρακολούθησης των επενδύσεων.
 4. Να δύνανται οι επιχειρήσεις προβούν σε υλοποίηση δαπανών για τη συμμετοχή τους σε διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού, όπως έχει γίνει στο παρελθόν και μέσω άλλων Δράσεων που προκηρύσσονταν με την επιφύλαξη των διατάξεων του Γ.Α.Κ. Η επιχορήγηση τέτοιου είδους δαπανών, θα είχε οφέλη για την εθνική οικονομία που έχει πληγεί ιδιαιτέρως λόγω της υγειονομικής κρίσης του COVID-19, σε όρους εξωστρέφειας.
 5. Η συμπερίληψη επιπρόσθετων κατηγοριών επιλέξιμων άυλων δαπανών (π.χ. κατασκευή e-shop κ.α.), δαπανών δημιουργίας δικτύου Net Metering, λειτουργικών δαπανών για νεοσύστατες επιχειρήσεις, αλλά και δαπανών για τη μετεγκατάστασή υφιστάμενων επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ, Βιομηχανικά & Τεχνολογικά Πάρκα.
 6. Να προσδιοριστούν ρεαλιστικά κριτήρια για την αξιολόγηση και την ένταξη επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων με μικτή λειτουργία (εμπόριο ή υπηρεσίες και μεταποίηση).
 7. Για τη βελτίωση των διαδικασιών υποβολής αίτησης υπαγωγής προτείνεται ο σημαντικός περιορισμός των δικαιολογητικών, σε εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για την αξιολόγηση. Πιο συγκεκριμένα, προτείνουμε τη διασύνδεση των υπηρεσιών για την πρόσβαση των αξιολογητών του ΕΜΠΑ απευθείας σε αυτές.
  Ακόμα, στον ίδιο άξονα, προτείνουμε να επαναπροσδιοριστεί το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, ώστε να διευκολύνει το χρήστη στη συμπλήρωσή του, και στην επισύναψη των δικαιολογητικών. Αξίζει να σας αναφέρουμε πως μέχρι σήμερα απαιτείται η επισύναψη των ίδιων αρχείων σε πολλαπλά πεδία.
 8. Να επανεξεταστούν οι περιορισμοί και να διευρυνθούν τα όρια που τίθεται για τις δαπάνες κάθε επενδυτικού σχεδίου που αφορούν κτιριακές εγκαταστάσεις. Η χαμηλή ποσόστωση σε κτιριακές δαπάνες αποτελεί τροχοπέδη για επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε ίδρυση νέων μονάδων, όπου το κατασκευαστικό κόστος αποτελεί σημαντικότατο τμήμα της επένδυσης. Πιο συγκεκριμένα, προτείνουμε οι εν λόγω δαπάνες να μπορούν να είναι τουλάχιστο ίσες με το 55% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων.
  Συμπληρώνουμε πως μία τέτοια τροποποίηση, θα έδινε μία μεγάλη ώθηση στον πολύπαθο κατασκευαστικό κλάδο της χώρας.
 9. Να επανεξεταστεί η δυνατότητα συνδυασμού του καθεστώτος ενίσχυσης του μισθολογικού κόστους, με την ενίσχυση δαπανών ενσώματων στοιχείων ενεργητικού και άυλων στοιχείων ενεργητικού.
  Πιστεύουμε ακράδαντα πως η συμπερίληψη της επιδότησης μισθολογικού κόστους σε όλα τα υφιστάμενα καθεστώτα ενίσχυσης, είναι δυνατό να έχει σημαντικότατα οφέλη στη μείωση της ανεργίας και στη συγκράτηση του εξειδικευμένου και επιστημονικά καταρτισμένου προσωπικού της χώρας.
 10. Προτείνεται η έμφαση στην ενίσχυση της επιχορήγησης έναντι της φοροαπαλλαγής, καθώς η φοροαπαλλαγή προϋποθέτει σημαντική κερδοφορία, ώστε να εφαρμόζεται σε ικανοποιητικό χρονικό διάστημα και δεν αποτελεί ισχυρό κίνητρο σε περιόδους οικονομικών κρίσεων όπως αυτή που διανύουμε.
 11. Η κωδικοποίηση των καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου, με σκοπό τη συγκέντρωση όλων των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων ανά τύπο επενδυτικού σχεδίου (τουριστικά, πρωτογενούς τομέα, μεταποίησης, logistics, ανάπτυξης λογισμικού κτλ.) και ανά τύπο επιχείρησης (υπό ίδρυση, υφιστάμενη, επιχείρηση με Β’ ή Γ’ κατηγορίας βιβλία, μέγεθος) σε ένα ενιαίο κείμενο, με σαφή διάρθρωση ενοτήτων-κεφαλαίων, διαδραστικά περιεχόμενα και δυνατότητες αναζήτησης λέξεων, ώστε να είναι ευανάγνωστα και εύκολα κατανοητά από τους υποψήφιους επενδυτές.
  Επίσης, προτείνουμε τη δημιουργία πρότυπου φακέλου δικαιολογητικών, με υποδείγματα κάθε δικαιολογητικού που αναφέρεται μέσα στα καθεστώτα του Νόμου.
 12. Δημιουργία επίσημου ηλεκτρονικού forum ερωτήσεων – απαντήσεων & συζητήσεων για τον Αναπτυξιακό Νόμο, με δυνατότητα αναζήτησης αναφορών κειμένου και θεματικών ενοτήτων. Ακόμα, προτείνουμε την ανώνυμη δημοσίευση των ερωτήσεων - απαντήσεων του Ηλεκτρονικού Κέντρου Υποστήριξης (eHelpDesk), προς διευκόλυνση επενδυτών και συμβούλων.
 13. Δημιουργία επίσημων βοηθητικών ηλεκτρονικών εφαρμογών για τη διαχείριση των διαδικασιών του Αναπτυξιακού Νόμου. Π.χ. υπολογισμός βαθμολογίας επενδυτικού σχεδίου, αποδελτίωση αναγκαίων δικαιολογητικών βάσει χαρακτηριστικών της επένδυσης, υπολογισμός αξίας και χρόνος είσπραξης εναλλακτικών μορφών ενίσχυσης κ.ο.κ.

Θα ήθελα να σας εκφράσω πως η Alpha Plan Consultants, είναι στη διάθεση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, σε οποιαδήποτε ενέργεια έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της οικονομίας, τη διευκόλυνση των επενδυτών, αλλά και την προώθηση της βιομηχανίας.

Με εκτίμηση,

Για την Alpha Plan Consultants
Κλεόβουλος Αλεξιάδης