fbpx
 • +30 2310566767
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»

Ελέγξτε την επιλεξιμότητά σας.

Η Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη των εξωστρεφών ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.exports

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 50.000.000€.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΌΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν εξαγωγική δραστηριότητα και:
 • Έχουν ιδρυθεί πριν από τις 01/01/2016
 • Διαθέτουν επιλέξιμους μεταποιητικούς Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
 • Παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα που αναφέρονται στους επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας
 • Αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του κύκλου εργασιών για τη χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016
 • Είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική επικράτεια
 • Έχουν την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης (μέχρι 250 άτομα προσωπικό)
 • Λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
 • Εμφανίζει θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων για τη χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για συμμετοχή των δικαιούχων αποκλειστικά και μόνο σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται σε χώρες του εξωτερικού. Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα έξοδα:

 • Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης
 • Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν σε κάθε εμπορική έκθεση, όπως αεροπορικά εισιτήρια και επιμέρους μετακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεσης
 • Διαμονή στη χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση
 • Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός)
 • Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών
 • Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κ.λπ.)
 • Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 • Μέχρι €20.000 / έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τμ
 • Μέχρι €35.000 / έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τμ
 • Μέχρι €50.000 / έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τμ
 • Εκτός από τις δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις, δαπάνη του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι του ποσού των 1.000€ αποτελεί και η παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 • Κάθε δυνητικός δικαιούχος δύναται να υποβάλει Αίτηση Χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 € και με ποσοστό επιδότησης 50%.
 • Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες μετά την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας.
 • Η αξιολόγηση των υποβαλλομένων αιτήσεων γίνεται με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της Πρόσκλησης.
 • Η προκήρυξη της δράσης θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι 18 μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της Αναλυτικής Πρόσκλησης.
 • Στους πρώτους δεκαοκτώ (18) μήνες υλοποίησης της έργου απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η συμμετοχή σε μια (1) τουλάχιστον εμπορική έκθεση και οι δαπάνες αυτής να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης.

Ελέγξτε την επιλεξιμότητά σας.


Ποσοστά επιτυχίας

ΙΔΡΥΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΜΕ ΣΤΗΝ ΠΚΜ
Alpha Plan Consultants93%
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Alpha Plan Consultants100%
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
Alpha Plan Consultants100%

ΝΕΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΜΕ
Alpha Plan Consultants97%
Πανελλαδικό34.6%

ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ
Alpha Plan Consultants100%
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ-Β'ΚΥΚΛΟΣ
Alpha Plan Consultants90.6%

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ
Alpha Plan Consultants100%
Πανελλαδικό66.5%

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΜΜΕ
Alpha Plan Consultants91%

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ-Α'ΚΥΚΛΟΣ
Alpha Plan Consultants43.9%
Πανελλαδικό16.9%

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Alpha Plan Consultants83.3%
Πανελλαδικό20.8%

ICT4GROWTH
Alpha Plan Consultants100%
DIGI CONTENT
Alpha Plan Consultans100%
DIGI RETAIL
Alpha Plan Consultants100%
ΠΕΠ Β ΚΥΚΛΟΣ 2013
Alpha Plan Consultants85%
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ B 2014
Alpha Plan Consultants85%
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ Α 2011
Alpha Plan Consultants92%
DIGI MOBILE 2011
Alpha Plan Consultants91%
ΠΕΠ Α' 2009
Alpha Plan Consultants53%
E-SECURITY 2009
Alpha Plan Consultants100%
8.2.1 Γ ΚΥΚΛΟΣ 2007
Alpha Plan Consultants100%
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΧ. 2007
Alpha Plan Consultants100%
ΑΝΑΠΤΥΞ. ΝΟΜΟΣ 2007
Alpha Plan Consultants90%
ΠΕΠ 2007
Alpha Plan Consultants87%